The African Union Commission is the Secretariat of the African Union with Headquarters in Addis Ababa, Ethiopia. All records from the Secretariat of the Organization of African Unity (OAU) as well as those of the African Union Commission will be under this Community.

Sehemu ya jumuhiya ndani ya jumuhia hii

Fungu katika jumuhia hii

Uwasilishaji hivi karibuni

View more